Клиент:
Община Бургас
Местоположение:
кв. Меден рудник, гр. Бургас
Фаза на изпълнение:
Реализиран

Проектът се отличава с ясно изразени обеми , с централен наклонен елемент. Избрани са фасадни мазилки в различни цветове за да се получи исканото архитектурно внушение. Сградата е проектирана за 12 +2ма обитателя се развива на 2 етажа.Осигурена е  непрекъсната достъпност до всички помещения за децата в затруднено положение.Предвидена е стълбищна платформа модел GSL Artira (Pro lift Bulgaria) за преодоляване на нивата захваната за парапета.