Опазване на арх.паметник и модернизация на съседна сграда в Зул, Германия

Идейна разработка на два варианта на фасади на ансамбъл от две сгради, едната от които е архитектурен паметник.