Фасадно оформление и надстройка на хотел Лотос

Задачата беше да се надстрои хотелско крило над съществуващ хотел. 

Фасадно оформление хотел Бор

Хотел Клуб Бор за първи път е проектиран преди 14години и освежаван няколко пъти.

 

Регионална библиотека, град Варна

Конкурс за идеен проект за нова сграда на Регионална библиотека "Пенчо Славейков", гр.Варна. 

Социални домове в кв.Меден рудник

Проектът се отличава с ясно изразени обеми , с централен наклонен елемент.

Фасадно оформление на административна сграда

Сградата е съществуваща, изпълняваща административна функция в рамките на производствен комплекс.

Пасивна еднофамилна къща

Стермежът на инвеститор и проектант беше да направят "пасивна сграда", но и естетически издържана и модерна. тепърва се прави проучване за видовете технологии, които ще заложим за да пестетне на електричество охлаждане и отопляне посредство природените дадености