Награда на САБ

Награда от екипa на Хотел Интернационал

Сграда на годината 2013