Клиент:
Лотос хотелс
Местоположение:
к.к.Сл.бряг
Фаза на изпълнение:
В процес на проектиране

Задачата беше да се надстрои хотелско крило над съществуващ хотел. Решението е с парапети от ковано желязо и декоративни елементи оформящи един класически силует на сградата.

Задачата да преобразим сградата не беше лека. Сградата е строена за ресторант, не за хотел.През годините са правени много преустройства и промени по фасадите. Инвеститорите искаха да направят от една комунистическа постройка-  луксозен, класически издържан хотел. 

Настоящият проект предвижда изграждането на 5 етажно тяло в западната част на имота. Една част от него променя конфигирацията на застрояването ,а друга е надстройка на съществуващата сграда .В контактната зона на старото(ниско) и новото (високо) тяло е предвидена реконструкция на комуникационният възел и изграждане на  асансьор. Новото високо тяло попада в ограничителните линии на застрояване. Общите му приблизителни размери са 20/38м.

Функционално решение - Подходът към новопредвиденото тяло се осъществява през съществуващата сграда. Автомобилен подход е осигурен от северната страна на имота. Партерният етаж на новата част е изцяло на колони и е предвиден за паркиране  и обслужване. Югозападната част е заета от стопанска зона и служебен сектор.