Клиент:
Община Бургас
Местоположение:
кв. Меден рудник, гр. Бургас
Фаза на изпълнение:
Реализиран

Проектът се отличава с ясно изразени обеми, с централен наклонен елемент. Избрани са фасадни мазилки в различни цветове, за да се получи исканото архитектурно внушение. Сградата е проектирана за 12+2 обитатели и се развива на 2 етажа. Осигурена е  непрекъсната достъпност до всички помещения за децата в затруднено положение. Предвидена е стълбищна платформа модел GSL Artira (Pro lift Bulgaria) за преодоляване на нивата захваната за парапета.