Клиент:
Микромет АД
Местоположение:
Западна Промишлена зона, гр.Варна
Фаза на изпълнение:
Идейна разработка

Сградата е съществуваща, изпълняваща административна функция в рамките на производствен комплекс. Модернизацията вклщчваше промяна на материалите и оформяне на нова архитектурна визия.Желанието на инвеститора беше да се предвидят рекламни табели тип РИЕ и козирка за открит паркинг за служителите на фирмата. Фирмата е ориентирана в изработката на метални конструкции, което повлиява архитектурното решние на рекламите и козирката. Възможно е на козирката да бъдат разположени панели, които да произвеждат електричество за захранването на електрически коли.