Клиент:
Viva Club hotel
Местоположение:
к.к Златни пясъци
Фаза на изпълнение:
Реализиран

Сградата представлява два обема, вплетени едни в друг. Почти цялата стъклена фасада може да се демонтира и ресторантът да става своеобразен модерен навес за външен ресторант  на хотел Вива.