Клиент:
Елит кар Варна
Местоположение:
ЗПЗ, гр. Варна
Фаза на изпълнение:
В процес на изпълнение

Складова база за авточасти в град Варна с РЗП 886кв.м. Сградата е проектирана с термопанели с размината посока на ламарината за добър естетически ефект. При проектиране основната цел беше изчистване на функционалната схема спрямо изискванията на инвеститора и спецификата на тяхната дейност.