Клиент:
Фондация "Карин дом"
Местоположение:
град Варна
Фаза на изпълнение:
Конкурсен проект

Новата сграда на Карин дом е един значим социален проект. Той трябва да отговори на потребностите на Фондация Карин дом, а именно място където деца, родители и специалисти могат да творят и играят, да учат, да създават приятелства и да развиват потенциала и приобщаването на деца със специални нужди.