Външен ресторант хотел VIVA Club

Сградата представлява два обема, вплетени едни в друг. 

Складова база за авточасти на Елит кар

Складова база за авточасти в град Варна с РЗП 886кв.м. Сградата е проектирана с термопанели с размината посока на ламарината за добър естетически ефект.

Фасадно оформление на Хотел Интернационал

Архитектурният проект на сградата е на арх. Павел Иванов, ние се намесихме само по рекламните елементи, осветлението и детайлите по ситуацията.

Опазване на арх.паметник и модернизация на съседна сграда в Зул, Германия

Идейна разработка на два варианта на фасади на ансамбъл от две сгради, едната от които е архитектурен паметник.

Еднофамилна сграда в с.Долище

Еднофамилната жилищна сграда е ситуирана в с.Долище.

Плановото разпределение на сградата е на едно ниво, като в него са функционално разположени всички помещения.